Llicència de tinença d'animal PP

Segons la normativa legal vigent, existeixen certes races de gossos que, per les seves característiques fisiològiques, son considerades potencialment perilloses.

Aquesta condició fa que sigui necessari seguir una sèrie de normes especials, i per tenir-los, cal disposar d'una llicència de tinença i passeig.

Tot i existir una norma regulada per la Generalitat de Catalunya, cada municipi pot establir altres restriccions o reglaments més estrictes, per el que es convenient informar-se a l'Ajuntament de residència abans de prendre la decisió d'adoptar-ne un.

És important recalcar que aquesta condició no be donada perquè la raca sigui sinònima de que l'animal és agressiu, sinó que físicament, si agredeix, és capaç de fer danys considerables. Aquest tipus d'animals, solen ser molt dòcils amb les persones i amb els altres animals. De fet, l'American Stafforshire, una raça considerada potencialment perillosa, va ser creada als Estats Units amb la finalitat de cuidar i protegir els nens petits.

La mala fama d'aquest tipus d'animals, be donada per el fet de que son utilitzats en baralles il·legals de gossos, i que certes persones els entrenen i ensenyen a ser agressius i a atacar les persones.

Quines son les races considerades potencialment perilloses ?

Segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, les races considerades potencialment perilloses, son les següents:

 • Akita inu
 • American bully
 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog argentí
 • Dog de Bordeus
 • Fila brasileiro
 • Mastí napolità
 • Pit bull terrier
 • Gos de presa canari (o dog canari)
 • Rottweiler
 • Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra)
 • Terrier staffordshire americà (també conegut com a American Stafforshire. Origen: EUA)
 • Tosa japonès (Tosa inu)

A més, els creuaments d'altres raçes amb aquests, si adquireixen les condicions fisiològiques del progenitor de raça potencialment perillosa, també obtenen aquesta condició.

També cal tenir present que cada Ajuntament, pot ampliar aquesta llista en les seves ordenances municipals.

Com puc obtenir la llicència ?

La llicència per la tinença i passeig de gossos de races considerades potencialment perilloses, s'ha de tramitar a través de l'Ajuntament del municipi de residència habitual de l'animal. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys i es vàlida dins de tot el territori de l'estat espanyol.

Requisits

 • Per tal d'obtenir la llicència, cal que l'animal estigui censat al registre d'animals de l'Ajuntament de residència habitual.
 • Cal obtenir una assegurança de responsabilitat civil, per tal de cobrir els possibles danys que pugui causar l'animal. La majoria de companyies d'assegurances ofereixen aquest tipus de pòlissa, i en molts cassos, es pot sol·licitar una ampliació de l'assegurança de la llar per tal de cobrir-los.
 • Cal superar un test psicotècnic. Aquests test es pot realitzat en qualsevol centre de revisions mèdiques homologades, a on se solen fer les revisions per la renovació del carnet de conduir, o per obtenir el permís d'armes.
 • Cal obtenir un certificat d'antecedents penals. Aquest certificat es pot obtenir de forma gratuïta a través d'internet i amb certificat digital, a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia de l'estat espanyol. També es pot sol·licitar per correu, complimentant el model 790 i pagant una petita taxa de gestió.

Tramitació

Un cop tenim tota la documentació requerida, només ens cal presentar-la al nostre Ajuntament, de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana, o a través d'internet a la seu electrònica del vostre Ajuntament.

Cal tenir en compte la validesa dels certificats emesos, i cal tenir cura al tramitar-ho, per tal de no trobar-nos de que algun dels documents ens ha vençut abans de tenir-ho tot.