El procés d'adopció

Elegir el teu nou company

El primer pas de tots, i el més important, es l'elecció del teu nou company. L'elecció no sempre és fàcil, per això nosaltres t'assessorarem en tot el procés.

Per tal de poder triar l'animal adequat, hem de tenir en compte moltes coses, el lloc a on viurà, l'espai que tenim, l'activitat que fem (si anem a corre, amb bici, a muntanya, si viatgem molt, etc...), el temps que li podem dedicar, els nostres recursos econòmics, etc.

Amb aquesta informació en ment, podem fer una primera tria dels animals que ens agraden i que creiem que poden encaixar amb nosaltres. En aquest punt, ens podeu venir a veure, i us els ensenyarem. Ens expliqueu la vostra situació, els gossos que heu elegit, i us assessorarem.

Us deixarem treure a passejar els gossos i estar amb ells, el temps que necessiteu i tants cops com faci falta, és important assegurar-nos que la elecció que es fa és la correcte.

Si voleu tirar una adopció amb nosaltres, us farem complimentar un petit qüestionari, que no és en cap cas, vinculant, a on uns farem una sèrie de preguntes orientades a que reflexioneu sobre que és tenir un animal, i el que comporta.

L'adopció

A l'APAPE portem els animals adoptats al domicili de l'adoptant.

En la visita, observarem que l'entorn a on viurà l'animal és el correcte. Si teniu altres animals, també us ajudarem a fer-ne la introducció a la llar. També, us resoldrem tots els possibles dubtes que quedin.

Si tot es correcte, i no hi ha cap problema, és formalitzarà l'adopció signant el corresponent contracte. S'haurà d'abonar la taxa corresponent d'adopció al Consell Comarcal del Pla de l'Estany i se us entregarà la cartilla sanitària de l'animal.

En el cas dels gossos, se us entregarà, a més, la fulla d'alta del microxip i del cens, que haureu de tramitar amb l'ajuntament del vostre municipi.

En el cas dels gats, l'adopció es formalitza a un centre veterinari.

Taxes d'adopció

L'adopció no és gratuïta, i té un cost, per tal de cobrir-ne part de les despeses ocasionades. Tal i com s'especifica en la Llei de protecció dels animals de Catalunya, aquestes despeses han de anar a càrrec de l'adoptant.

Gossos

El cost de l'adopció d'un gos, està regulat per preus públics establerts per el Consell Comarcal del Pla de l'estany.

L'import es de 180 €

Gats

L'import és de 100 €. En cas d'adopció conjunta, el segon gat costa 80 €.

 

Què inclou ?

En l'import de l'adopció, queda inclòs el següent:

  • El microxip i l'alta del microxip
  • L'esterilització (obligatòria i innegociable)
  • Les vacunes al dia

L'APAPE sempre intentarà entregar els animals esterilitzats. En aquells casos en els que no és possible, l'adoptant haurà de portar l'animal a esterilitzar al centre veterinari que indiqui l'APAPE. Aportant el contracte d'adopció, no hauran d'abonar cap import.