Voluntariat

Que és el programa de voluntariat ?

El programa de voluntariat és un projecte iniciat l'any 2015 per obrir les portes del centre al públic en general, per tal que ens ajudin a portar a terme la nostra tasca.

Horari

  • Dimarts: 15:00 a 18:00
  • Dissabtes: 10:00 a 13:00
  • Diumenges: 10:00 a 13:00

Horari d'estiu

  • Dimarts: 17:00 a 20:00
  • Dissabtes: 09:00 a 12:00
  • Diumenges: 09:00 a 12:00

Que pots fer ?

El programa de voluntariat contempla diferents tasques. Cada persona pot elegir les tasques que desitja fer de forma individual.

Passeig i socialització

El passeig i la socialització són una de les tasques més importants que realitzen els voluntaris. Ajuda a reduir l’estrès de l'animal, aprèn a passejar en corretja i a compartir espai amb altres animals, cosa que ajuda a l'adaptació de l'animal a la seva nova llar.

Raspallar animals

Raspallar els animals, a part de tenir una funció estètica, ajuda al relax d'aquest i a establir vincles entre el voluntari i l'animal.

Bany i neteja d'animals

El bany i la neteja dels animals, millora la seva estètica per fer-los més visibles per els possibles adoptants, i també fa una funció sanitària al eliminar paràsits de la pell, que poden comportar problemes de salut.

Neteja de les instal·lacions

Mantenir les instal·lacions netes, és tasca de tots i totes. De totes formes, qui vulgui ens pot ajudar a fer tasques de neteja i ordre més exhaustives.

Neteja de gàbies

Les gàbies, és la llar dels animals durant la seva estadia. Mantenir-les netes i en bones condicions ajuda a que els animals gaudeixin d'una millor estadia. Qui vulgui ens pot ajudar en aquesta tasca.

Fires i esdeveniments

Des de l'entitat, intentem participar en diferents fires i esdeveniments que s'organitzen al llarg del territori per donar a conèixer la nostra entitat i els animals que tenim en adopció, com també disposar d'una via alternativa d'ingressos. Els voluntaris ens poden ajudar, tant en el muntatge de les parades, l'atenció al públic, buscar noves fires i esdeveniments que participar, o portar els animals de l'entitat a la fira.

Altres

Estem oberts a noves propostes i formes de col·laboració. Qualsevol idea i forma de participar serà benvinguda, escoltada i valorada.

Com puc fer-me voluntari ?

Si vols ser voluntari de la nostra entitat, pots venir qualsevol dels dies en horari de voluntariat, t’acabarem de resoldre els teus dubtes i t'explicarem el funcionament.

Tots els voluntaris han de ser majors de 18 anys. Els menors que vulguis venir, hauran d'estar sota la supervisió d'un/a tutor/a legal.

En iniciar l'activitat, s'haurà de signar un contracte de voluntariat, acceptar-ne el reglament i complir-lo. En compliment de la normativa legal vigent en matèria de voluntariat, tots els voluntaris estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.