POLÍTICA DE PRIVADESA

Última actualització: Maig de 2018

En aquesta declaració de privadesa s'explica quines dades personals recull l' Associació de protecció i defensa dels animals de la comarca del Pla de l'Estany (a partir d'ara, APAPE) sobre vós, a través de les nostres interaccions, i com utilitzem aquesta informació.

Titular i responsable del tractament de les dades

Associació de protecció i defensa dels animals de la comarca del Pla de l'Estany.

Domicili social a: Plaça dels turers 21, 17820 Banyoles

Adreça de correu electrònic de contacte: [email protected]

Informació personal que recollim

L'APAPE recull informació per funcionar de forma eficaç i proporcionar-vos les millors experiències. La majoria d'aquesta informació la proporcioneu directament, per exemple, al complimentar algun dels nostres formularis web, formularis en paper o algun dels nostres contractes d'acollida o adopció.

La informació completa referent a cada categoria de dades personals que son recollides es proporciona a les diferents seccions de la present política de privacitat dedicades a aquesta finalitat o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de realitzar la recollida de les dades.

Algunes dades personals poden ser recollides de forma automàtica al utilitzar i navegar a través de la nostra pàgina web.

Totes les dades que es sol·liciten son obligatòries i la negativa a proporcionar la informació podria provocar que l'APAPE no sigui capaç de proporcionar els seus serveis. En els casos en que s'especifiqui que alguna dada no és obligatòria, els usuaris seran lliures de no comunicar aquestes dades sense que això pressuposi un mal funcionament del servei.

Els usuaris que tinguin dubtes sobre quines dades són obligatòries, poden contactar amb l'APAPE per tal d'informar-se.

L'ús de cookies - o altres eines de seguiment - per part d'aquesta pàgina web o per els titulars dels serveis de tercers utilitzats té com a finalitat la prestació del servei i oferir una web de qualitat, a més de qualsevol altra finalitat que sigui descrita en el present document.

L'usuari assumeix la responsabilitat respecte les dades personals que els terceres obtinguin publiquin o comparteixin a través d'aquesta pàgina web i, per el present, declara que te el consentiment d'aquests tercers per proporcionar aquestes dades a l'APAPE.

Modalitat i lloc del tractament de les dades obtingudes

Modalitats de tractament

El titular tractarà les dades dels Usuaris d'una forma adequada i prendrà les mesures de seguretat adients per impedir l'accés, la revelació, l'alteració o la destrucció no autoritzada de les dades.

El tractament de les dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, utilitzant procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats indicades. A part del Titular, en alguns casos podran accedir a les dades, certes categories de persones autoritzades relacionades amb el funcionament de l'entitat (administració, adopcions, voluntariat, marketing, assessoria jurídica, administradors de sistemes i l'Administració Pública) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (tals com proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, proveïdors d'internet, empreses d'informàtica, agències de comunicació o l'Administració Pública) que podran ser nomenats per l'APAPE com a encarregats del tractament de les dades, si fos necessari. Es podrà sol·licitar a l'APAPE en qualsevol moment, una llista actualitzada d'aquestes persones.

Bases legals del tractament

L'APAPE podrà tractar les dades personals de l'usuari, si es compleixen algunes de les següents condicions:

 • Quan els usuaris hagin donat el seu consentiment per una o més finalitats específiques. Avís: En empara de diferents legislacions, l'APAPE podrà estar autoritzada a tractar les dades persones encara que l'usuari s'hi oposi, sense la necessitat de consentiment i qualsevol altre base legal. No serà d'aplicació, quan el tractament de les dades personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de dades personals.
 • Quan la obtenció de les dades sigui necessària per el compliment d'un contracte entre l'usuari i/o qualsevol altra obligació pre-contractual del mateix.
 • Quan el tractament sigui necessari per el compliment d'una obligació legal de compliment obligatori per part de l'usuari.
 • Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en l'exercici de les competències oficials atorgades a l'APAPE.
 • Quan el tractament sigui necessari amb la finalitat d'un interès legítim perseguit per l'APAPE o un tercer.

En qualsevol cas, l'APAPE estarà en disposició d'aclarir les bases legals específiques que s'apliquen al tractament i en particular, si la obtenció de les dades personals és un requisit contractual, estatutari o un requisit necessari per formalitzar un contracte.

Lloc

Les dades seran tractades a la seu operativa de l'APAPE, així com altres llocs en el que es trobin situades les parts involucrades en el procés de tractament.

En funció de la localització dels usuaris, la transferència de dades pot comportar la transferència de les dades dels usuaris a un país diferent al seu propi. Per més informació sobre el lloc de tractament de les dades transferides, els usuaris poden consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les dades personals.

Els usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de la transferència de les dades a un altre país fora de la Unió Europea o a qualsevol organisme internacional que es regeixi per el Dret Públic Internacional o que estigui format per dos o més països, com la ONU, i a més conèixer les mesures de seguretat preses per l'APAPE per protegir les dades.

En el cas de que es produís aquesta transferència de dades, els Usuaris podran obtenir més informació consultant les seccions rellevants del present document o sol·licitant-ho a l'APAPE, a través de la informació de contacte que apareix en aquest mateix document.

Període de conservació

Les dades personals seran tractades i conservades durant el temps necessari i per la finalitat per el qual han estat recollides.

Per tant:

 • Les dades personals recollides per la formalització d'un contracte entre l'APAPE i l'Usuari s'hauran de conservar com a tal fins que aquest s'hagi finalitzat per complert.
 • Les dades personals recollides en el legítim interès de l'APAPE s'hauran de conservar durant el temps necessari per complir-ne amb la finalitat. Els Usuaris podran trobar informació específica relacionada amb l'interès legítim de l'APAPE consultant les seccions rellevants del present contracte o contactant amb l'APAPE.
 • L'APAPE podrà conservar les dades personals durant un període addicional quan l'Usuari doni el seu consentiment a aquest tractament, sempre que aquest consentiment continuï vigent. A més, l'APAPE estarà obligada a conservar les dades personals durant el període addicional sempre que sigui necessari per el compliment d'una obligació legal o per una ordre que procedeixi de l'autoritat.

Una vegada finalitzat el període de conservació, les dades seran eliminades. Per el qual, els drets d'accés, modificació, rectificació i portabilitat de les dades no es podran exercir un cop expirat aquest període.


Finalitat del tractament de les dades recollides

Les dades de l'Usuari son recollides per permetre a l'APAPE prestar els seus serveis d'una forma eficient, així també per les següents finalitats: estadístiques, contactar amb l'usuari, comentaris en els continguts del lloc web i optimització i distribució del tràfic d'internet.

Els Usuaris poden trobar la informació detallada sobre aquestes finalitats en les seves corresponents seccions del present document.


Informació detallada del tractament de les dades personals

És recopilen dades personals per les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

Formulari de contacte

Al complimentar algun dels formularis de contacte en el lloc web de l'APAPE, amb les seves dades personals, l'usuari autoritza a l'APAPE a utilitzar les seves dades per respondre a sol·licituds d'informació, o de qualsevol altre tipus que siguin indicats en el mateix formulari.

Comentaris en els continguts del lloc web

Els serveis de comentaris en els continguts permeten als usuaris realitzar i publicar comentaris relatius a alguns continguts publicats al web de l'entitat.

Depenent de la configuració establerta per l'APAPE, els usuaris també podran realitzar comentaris anònims. Si existeix una adreça de correu electrònic entre les dades personals proporcionades per l'Usuari, podrà ser utilitzada per l'enviament de notificacions de comentaris sobre el mateix contingut. Els usuaris seran responsables del contingut dels seus comentaris. Si s'instal·la un servei de comentaris de tercers, es possible que, encara que els usuaris no utilitzin aquest servei, aquest reculli informació i dades de tràfic web relatius a les pàgines a on es troba instal·lat el servei.

Disqus

Disqus es un servei de comentaris de contingut proporcionat per Big Heads Labs Inc.

Aquest servei recopila aquestes dades: cookies, dades d'ús i diferents tipus de dades, tal i com s'especifica a la seva política de privadesa.

El lloc de tractament de les dades és a EE.UU. Podeu trobar més informació a la seva Política de privacitat

Estadístiques

Els serveis d'estadístiques permeten a l'APAPE monitoritzar i analitzar el tràfic web i poden ser utilitzats per rastrejar el comportament dels usuaris en el lloc web, per tal de millorar-ne els continguts i disseny.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics es un servei d'anàlisis web operat per Google Inc. ("Google"). Google utilitza les dades recollides per rastrejar i examinar l'ús d'aquest lloc web, per tal de preparar informes sobre les activitats de l'usuari i compartir-los amb altres serveis de Google i amb l'APAPE. Google pot utilitzar les dades recollides per contextualitzar i personalitzar anuncis en la seva pròpia xarxa de publicitat.

Aquest servei recopila aquestes dades: cookies i dades d'ús

El lloc de tractament de les dades és a EE.UU. Podeu trobar més informació a la seva Política de privacitat

Optimització i distribució del tràfic

Aquest servei permet a aquest lloc web distribuir els seus continguts a través de diferents servidors situats a diferents països i optimitzar-ne el seu rendiment.

Les dades personals tractades dependran de les característiques i modalitats de la implementació d'aquests serveis, que per la seva pròpia naturalesa, filtren les comunicacions entre aquest lloc web i el navegador de l'usuari.

Tenint en compte la naturalesa distribuïda d'aquest sistema, es difícil determinar la localització exacta a la que es transfereixen els continguts que puguin contenir dades personals de l'Usuari.

CloudFlare

CloudFlare es un servei d'optimització i distribució del contingut operat per CloudFlare Inc.

La modalitat d'integració de CloudFlare preveu que es filtri tot el tràfic d'aquest lloc web, això és, les comunicacions entre aquest lloc web i el navegador de l'usuari, el que permet, no obstant, la recollida de dades estadístiques sobre aquest lloc web.

Aquest servei recopila aquestes dades: cookies i diferents classes de dades, tal i com es detalla a la seva política de privacitat.

El lloc de tractament de les dades és a EE.UU. Podeu trobar més informació a la seva Política de privacitat


Els drets dels usuaris

Els Usuaris poden exercir certs drets sobre el tractament de les dades per part de l'APAPE.

Específicament, els Usuaris disposen els següents drets:

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment sempre i quan l'havien donat anteriorment, per el tractament de les dades personals.
 • Objecció del tractament de les seves dades. Els Usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades, si aquest tractament es porta a terme d'acord una base legal diferent al consentiment. Per més informació consulti la secció corresponent.
 • Accés a les seves dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les seves dades seran tractades per l'APAPE, a obtenir informació sobre certs aspectes del tractament, a més d'obtenir una còpia de les dades subjectes al tractament.
 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l'exactitud de les seves dades i sol·licitar que aquestes s’actualitzin o es corregeixin.
 • Restringir el tractament de les seves dades. Els Usuaris tenen dret, en determinades suposicions, a restringir el tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l'APAPE processarà les seves dades amb l'únic propòsit d'emmagatzemar-les.
 • Esborrar o eliminar les dades personals. Els Usuaris tenen dret, en certs supòsits, a obtenir la eliminació de les seves dades personals per part de l'APAPE.
 • Rebre les seves dades i transferir-les a un altre responsable. Els Usuaris tenen dreta a rebre les seves dades en un format estàndard, estructurat, mecànicament llegible i, si fos tècnicament possible, a que es realitzi el traspàs d'aquestes a un altre responsable sense cap impediment. Aquesta provisió serà d'aplicació sempre que les dades hagin estat tractades a través de mitjans automatitzats i que el tractament es basi en el consentiment de l'Usuari, en un contracte del que l'Usuari formi part o que aparegui en les obligacions pre-contractuals d'aquest.
 • Interposar una reclamació. Els Usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Detall sobre el dret a oposició al tractament

Quan el tractament de les dades personal sigui d'interès públic, en l'exercici de competències oficials atorgades a l'APAPE o en motiu d'un interès legítim de l'APAPE, els usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu en relació a la seva situació particular per justificar la seva objecció.

Els Usuaris han de saber que, de totes formes, en el cas de que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats comercials, poden oposar-se en qualsevol moment al tractament sense la necessitat de justificació. Per saber si les dades personals dels Usuaris son tractades per part de l'APAPE per a finalitats comercials, aquests hauran de consultar les seccions rellevants d'aquest document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per exercir els drets de l'Usuari poden ser dirigides a l'APAPE a través de les dades de contacte facilitades en aquest document. Les sol·licituds que siguin trameses en format digital, hauran d'estar signades digitalment amb un certificat personal vàlid, reconegut per l'Administració Pública de Catalunya. Les sol·licituds trameses en format paper, hauran d'anar degudament signades i acompanyades d'una còpia d'un document d'identitat vàlid i vigent.

Aquestes sol·licituds seran tramitades per l'APAPE sense cap cost, tan aviat com sigui possible i sempre dins d'un termini d'un mes.

Informació adicional sobre la recollida de dades i els seu tractament

Defensa jurídica

Les dades personals de l'Usuari podran ser utilitzades per la defensa jurídica de l'APAPE davant un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible litigi derivat d'un ús fraudulent o abusiu per part de l'usuari del lloc web de l'APAPE, o d'algun dels serveis oferts per l'entitat. L'usuari és conscient que les Autoritats Públiques poden requerir a l'APAPE la revelació de les dades personals de l'usuari.

Informació addicional sobre les dades personals de l'Usuari

A més de la informació continguda en aquesta política de privacitat, el lloc web de l'APAPE o qualsevol altre mitjà, podrà proporcionar a l'Usuari informació contextual relativa als serveis específics o a la recollida i tractament de dades personals.

Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, qualsevol dels serveis web de l'APAPE, i dels serveis de tercers utilitzats podran recollir un registre dels seus sistemes informàtics, això és, fitxers en els que es registren les interaccions i que podrien arribar a contenir dades personals, com pot ser l'adreça IP de l'usuari, o altra informació.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Qualsevol podrà sol·licitar informació addicional sobre la recollida i tractament de les dades personals a l'APAPE. Es podrà trobar la informació de contacte en aquest mateix document.

Com es processen les sol·licituds de "Do Not Track"

Aquest lloc web no permet sol·licituds de "Do Not Track".

Per determinar si qualsevol dels serveis de tercers utilitzats en els serveis web de l'APAPE accepten les sol·licituds de "Do Not Track", si us plau, llegiu les seves polítiques de privacitat.

Modificació de la present política de privacitat

L'APAPE es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment notificant-ho als usuaris a través d'una notícia al web de l'entitat, i al ser possible tècnica i legalment, notificant-ho directament als Usuaris sempre i quan es disposi de la informació adequada per fer-ho. Es recomana als Usuaris que revisin aquesta pàgina amb freqüència i agafant com a referència la data de la última modificació realitzada en aquest document indicada a l'inici d'aquest.

En el supòsit de que els canvis afectin a les activitats de tractament realitzades en base al consentiment de l'Usuari, l'APAPE haurà d'obtenir, si fos necessari, un nou consentiment de l'Usuari.