L’APAPE inicia la campanya posa-li el xip

Campanyes | 31 de juliol de 2018

L’Associació de protecció i defensa dels animals de la comarca del Pla de l’Estany (APAPE), arranca la campanya “Posa-li el xip”, una campanya orientada a la identificació dels animals de companyia de la Comarca del Pla de l’Estany.

L’objectiu de la campanya es oferir als habitats de la comarca, la possibilitat de identificar els seus gossos o gats, a un preu econòmic, concretament, 20 euros. Addicionalment, aquells que ho desitgin, i per 15 euros més, els podran vacunar.

Només el 35% dels animals que es van recollir al Pla de l’Estany, durant l’any 2017, portaven xip”, indica Esteve Blanch, secretari de l’entitat. “És una xifra molt baixa i preocupant, i sembla que no hi ha una tendència a la millora, és per això que volem donar un impuls a la identificació dels animals de companyia”.

Els habitants del Pla de l’Estany, tindran fins el dia 3 de setembre per inscriure’s a la campanya, a través del web https://www.protectoraplaestany.cat/posalielxip, i al llarg del setembre totes aquelles persones inscrites, se’ls hi comunicarà el dia, hora i lloc, a on s’hauran de dirigir amb la seva mascota, per tal de realitzar la identificació, per un veterinari col·legiat.

L’Alta del microxip es realitzarà a l’ANICOM i al cens municipal del seu municipi de residència, així doncs, els titulars compliran amb els requisits establerts per la llei de protecció dels animals, i amb les diferents ordenances municipals.

La identificació dels animals de companyia, és la millor forma de que les mascotes tornin amb els seus titulars. Segons la fundació Affinity, existeix un 90% de possibilitats de que una mascota torni amb el seu titular si està identificada, en canvi, només hi ha un 15% de possibilitats de que un animal no identificat torni amb el seu titular. La correcta identificació dels animals, és un dels principals indicadors d’una tinença responsable d’un animal. Estudis també indiquen que 1 de cada 3 gossos es perdrà, com a mínim, un cop a la seva vida.