L'APAPE signa el contracte de gestió del CAAC

Refugi Pla de l'Estany | 15 de gener de 2024

Aquest passat dia 4 de Gener, s'ha formalitzat el contracte de gestió del centre d'acollida d'animals del Pla de l'Estany.

Des d'aquest moment, l'APAPE passa a gestionar el centre en base a un contracte públic i sota unes noves condicions. Aquest nou contracte, suposa un augment de l'aportació pública, que fins ara, era de 20.000 € anuals, i ara passarà a uns 27.145,06 € anuals IVA inclòs, a més d'una partida variable per sufragar les despeses veterinàries. Cal tenir en compte però, que l'APAPE no tindrà més ingressos, ja que els imports de les adopcions se les quedarà el Consell. Tot i que en global sembla un augment significatiu de recursos econòmics, la realitat és que la diferència es poca.

El pressupost del contracte, suposa la disminució de les hores de treball del personal del centre, i una assignació econòmica per tal de cobrir les vacances de la persona en nòmina del Consell, encarregada de fer les recollides d'animals. El nou contracte també suposa un augment dels horaris d'atenció al públic. En l'àmbit veterinari, es perd flexibilitat en la despesa, ja que el contracte estableix una sèrie de ítems que es paguen, i uns topalls. El que no queda indicat en aquestes taules, no queda cobert per la despesa veterinària.

El contracte també suposa canvis en el funcionament del servei. Caldrà abonar les taxes del servei abans de recuperar un animal perdut, i com s'ha comentat abans, els preus de l'adopció s'hauran d'abonar directament al Consell. Encara no disposem dels detalls del funcionament, ja que estem a l'espera de que el Consell ens informi del procediment.

També es preveu una millora en l'activitat de sensibilització que ja s'estava realitzant fins ara, organitzant activitats amb centres especials, com ara el puig, o la fundació noguera.

Deute pendent.

La firma del contracte, es el requisit per tal de que el Consell Comarcal inici els tràmits per pagar el deute pendent amb la nostra entitat. El Consell porta 3 anys sense pagar lo estipulat al conveni entre la nostra entitat i ells, el que suposa que el Consell ha acumulat un deute de quasi bé 60.000 €. El consell al·legava que el conveni actual estava obsolet i no tenia vigència. Segons ens han explicat, els tràmits necessaris per abonar el deute es poden arribar a allargar més de 6 mesos.